Style Switcher

Choose Color:

BẢNGBÁO GIÁ G-OFFICE

Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ triền khai tại Ủy ban nhân dân Quận/Huyện

Sản phầm: Hệ thống phần mềm Quản lý công việc G-Office

Bản quyền số: 6524/2019/QTG - 6737/2019/QTG

Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ triền khai tại Ủy ban nhân dân Quận/Huyện (Tùy nhu cầu đơn vị, công ty sẽ khảo sát vào báo giá chi tiết)

Chi phí mua sắm bản quyền phần mềm

Sao y – chứng thực:
270.000.000đ/(Quận-Huyện)
Hộ tịch:
480.000.000đ/(Quận-Huyện)
Nhà đất – Địa chính:
480.000.000đ/(Quận-Huyện)
Bảo hiểm Y tế:
230.000.000đ/(Quận-Huyện)
Đối tượng chính sách:
230.000.000đ/(Quận-Huyện)
Dân số:
180.000.000đ/(Quận-Huyện)
quản lý, in biên lai:
250.000.000đ/(Quận-Huyện)
công thương:
250.000.000đ/(Quận-Huyện)
trật tự đô thị:
350.000.000đ/(Quận-Huyện)
trật tự đô thị:
350.000.000đ/(Quận-Huyện)
Quản lý giao việc:
450.000.000đ/(Quận-Huyện)
KIOSK - Khảo sát ý kiến khách hàng:
350.000.000đ/(Quận-Huyện)
Dịch vụ công trực tuyến:
800.000.000đ/(Quận-Huyện)
Lãnh đạo:
180.000.000đ/(Quận-Huyện)
Tổng hợp dữ liệu:
150.000.000đ/(Quận-Huyện)