Style Switcher

Choose Color:

G-OFFICE About

Hệ thống phần quản lý công việc cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, KIOSK, khảo sất ý kiến khách hàng...

- Số hóa toàn bộ dữ liệu về dân cư tại UBND phường/xã, là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong quá trình cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường/xã;

- Số hóa toàn bộ các lĩnh vực quản lý về thủ tục hành chính, song song với việc quy trình hóa toàn bộ quy trình quản lý về thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO_9001 tại tất các các phòng ban tại UBND phường/xã, giúp cán bộ nắm bắt được quy trình xử lý thủ tục hành chính nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao trong công việc được phân công;

- Xây dựng công cụ giúp lãnh đạo quản lý được toàn bộ công việc của cán bộ tại UBND phường/xã, giúp lãnh đạo nắm bắt được cụ thể về khối lượng, cũng như chất lượng công việc của từng cán bộ, để có những chỉ đạo kịp thời, mang lại hiệu quả cao trong quá trình giải quyết, xử lý hồ sơ cho người dân;

- Xây dựng công cụ giúp cán bộ tại UBND phường/xã đều có thể quản lý và lên kế hoạch công việc cụ thể theo tuần, theo tháng, giúp cán bộ chủ động trong việc sắp xếp công việc, giúp lãnh đạo nắm được kế hoạch công việc của từng cán bộ tại UBND phường/xã;

- Cán bộ chỉ sử dụng 01 (một) phần mềm duy nhất để quản lý công việc tại UBND phường/xã, giúp cán bộ tiết kiệm thời gian, thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc;

- Cung cấp các thông tin nhanh chóng, chính xác cho các đơn vị ban ngành;

- Xây dựng hệ thống phần mềm phù hợp với yêu cầu cụ thể tại từng UBND phường/xã với kinh phí thấp nhất nhưng đem lại hiệu quả tốt nhất;

- Xây dựng giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp giao dịch với Uỷ ban nhân dân phường/xã linh hoạt, tăng sự hài lòng của người dân đối với chính quyền;

Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống phần mềm qua đó giúp cán bộ quản lý công việc được chính xác, hiệu quả, nhanh chóng. Nhằm mục đích xử lý nhanh các công việc liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân. Tiến tới xây dựng chính quyền điện tử thông minh, phục vụ người dân/doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thân thiện và văn minh.