Style Switcher

Choose Color:

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM G-OFFICE

.

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HIỆU QUẢ

Nội nghiệp hiệu quả

Tiết kiệm thời gian cho cán bộ công chức, người dân

Dữ liệu hiệu quả

Liên thông dữ liệu và khai thác dữ liệu

Quản lý và giám sát hiệu quả

Quản lý, theo dõi, giám sát công việc mọi lúc, mọi nơi

Tương tác hiệu quả với người dân

Dịch vụ công đa dạng, đơn giản và tiện dụng

Sự hài lòng của người dân
Thông tin chi tiết kịp thời, tiếp nhận ý kiến người dân

E-GOV HIỆU QUẢ

Nội nghiệp

15 công cụ phần mềm nội nghiệp (Khối văn xã; khối đô thị; khối kinh tế; khối văn phòng)

Dữ liệu

Liên thông giữa các công cụ nội nghiệp, công cụ tra cứu

Quản lý

02 công cụ thống kê và giám sát công việc

Tương tác người dân

Cổng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến độ hồ sơ

Giải pháp tăng sự hài lòng

báo có/báo trễ qua SMS, Trả kết quả quả tại nhà, tiếp nhận góp ý và đánh giá dịch vụ, khảo sát mức độ hài lòng của người dân